Zeus’un Doğuşu & Amalthea

Yazarlar: Ece Akdoğan, Birgül Baycan, Av. Alvina Gojayeva

Kronos; Uranos ve Gaia’dan doğan on iki titandan biridir. Günün birinde Kronos babası Uranos’u devirerek birinci kuşak tanrıların egemenliğine son vererek tahta geçer. Böylece Kronos, Yunan mitolojisinde zamanı ve çağları temsil eden tanrı olarak anılmaya başlar. Babası Uranos, çocuklarından birinin Kronos’u devireceğine dair bir kehanette bulunuyor. Kronos babasının bu kehanetinden dolayı aynı şeyin kendi başına gelmemesi için uzun süre evlenmez. Ancak daha sonra Tanrıça Rhea ile evlenir ve bu evliliklerinden Hades, Poseidon, Zeus isminde üç oğulları ve Hestia, Demeter ve Hera adında üç kızları oluyor. Kronos, Uranos’un kehanetinin gerçekleşmesini imkansız kılmak amacıyla eşi Rhea’dan doğan her bir çocuğunu teker teker doğdukları anda yutar. Çocuklarının Kronos tarafından yutulmasına oldukça üzülen anne Rhea Zeus’a gebe kaldığında çocuğu gizli doğurmak için Torak Ana Gaia’dan yardım ister. Kızı Rhea’nın bu isteğine kayıtsız kalmayan Toprak Ana Gaia, Zeus’un doğacağı gün onu Girit Adasına Lyktos’a gönderir. Tanrıça Rhea bu adada doğum yapar ve Toprak ana Gaia, bebek Zeus’u alır kendisine bakması için Amalthea isimli bir Nymphe’ye emanet eder. Tanrıça Rhea ise gecenin karanlığından faydalanarak çabucak geri dönüp kocaman bir taşı kundak bezlerine sarıp Kronos’a verir. Baba Kronos oyunun farkına bile varmadan, aldığı gibi taşı yutar. Böylece Kronos bir çocuğunu daha yutup tahtını koruduğunu zannederken, Amalthea bebek Zeus’u Girit Adası’nda bulunan ulaşılması olanaksız olan Dikteon mağarasına saklar. Zeus, Amalthea tarafından Girit Adası’nın doğusunda bulunan Dikteon mağarasında Kronos’tan gizlenerek yetiştirilir. Amalthea bebek Zeus’u burada balla ve keçi sütü ile besler, kartallar ve kumrular ise nektar ve ambrosia getirir. Zeus’un ağlamalarını babası Kronos duymasın diye Koureteler da onun başında her gece dans ederler, kalkanlarını çarparak gürültüler çıkarırlar. Amalthea’nın özen dolu bakımı ile büyüyen Zeus, fiziksel olarak muazzam bir biçimde
güçlenmekle beraber, olağanüstü bir bilgelik ve zekaya kavuşur. Olgunluk çağına gelince Zeus, saklandığı mağaradan çıkar babası Kronos’a karşı savaş açar, ilk iş olarak yer altı ülkesine gider dedesi Kronos’un yer altına kapattığı elli başlı, yüz kollu Hekatonkheir’i, Kykloplar’ı Steropes’i ve Arges’i serbest bırakıyor. Daha sonra annesi Rhea tarafından hazırlanmış içerisinde zehir karışımı bulunan şarabı babası Kronos’a içirerek yuttuğu çocukları geri çıkarmasını sağlıyor. Kronos içerisinde zehir karışımı bulunan şarabın hepsini içer içmez, ilk olarak taşı kusar ve sonra Zeus’un kardeşleri Hestia, Demeter, Hera, Hades ve Poseidon olgunluğa erişmiş bir şekilde Kronos’un midesinden kurtuluyorlar. Bu olayların ardından Olimpos tanrıları ve Titanlar arasında uzunca bir savaş yaşanır; Zeus kardeşlerini de yanına alarak babasını tahtından eder ve tanrıların tanrısı olarak göklerin hakimi olur, böylece Olimposlu Tanrıların dönemi başlıyor. Zeus’un bizzat, Kronos’un kustuğu taşı Delphoi’ye koyduğu söylenmektedir. Bebek Zeus’un yerini tutmuş olan bu taş kutsal bir yapı olarak hala varlığını korumaktadır ve eğrilmemiş yün ipler üzerinde sergilenmektedir.

Zeus iyi yürekliliğinden dolayı Amalthea’ya minnet duyuyordu ve Evrenin Hükümdarı olduğunda onu Capricornus takımyıldızına yerleştirdi. Böylelikle Amalthea, kendi çocuğu olmadığı halde başkasının çocuğunun bakımını üstlenen, annelik yapan karakter olarak Yunan mitolojisinde kendine yer edindi. Bu mitolojik öyküden yola çıkarak Amalthea asteroidini kendi çocuğu olmadığı halde başkasının çocuğunun bakımını üslenen kişilerin haritalarında aktif olabileceğini söyleyebiliriz. Astrolojik olarak Amalthea asteroidini, koruyucu annelik yapanların, evlat edinenlerin doğum haritalarında köşe noktalarda konumlandığını veya kişisel gezegenlerle önemli açısal bağlantı yaptığını görebiliriz.

Doğum Haritalarında Ay ve Açıları

Ay gökyüzünde iki ışıktan birisidir. Göklerin kraliçesidir. Hayattaki karşıtlıkların temeli Güneş ve Ay’dır. Eril dişil, gece gündüz, kral kraliçe gibidir. Ay doğal bir güçtür. Annemizdir, anneliğimizdir, beslemektir. Duygularımız, evcimenliğimiz, alışkanlıklarımız, hafızamızdır. Kalıtsal özelliklerimizdir. Bilinç dışı verdiğimiz tepkilerdir. Ayın bulunduğu yer, kişinin en rahat ettiği en güven duyduğu yerdir. Ay haritada iyi durumdaysa, geçmişimizle barışık, uyumlu, huzurlu insanlar oluruz. Ay rahatsız durumdaysa ruh hallerimiz çok değişken olur. Ay’ın kapsadığı konuların hayatımızda nasıl gelişeceğini bağlantı kurduğu diğer gezegenler belirler. Diğer önemli konu da bu gezegenlerle ne türde bağlantı kurduğudur. Bu bağlantı açılardır. Astrolojinin en temel zeminlerinden biridir. Bu sebeple Ay’ın diğer gezegenlerle kurduğu açılara kısaca bir değinelim.

Doğum haritasında Ay, köşe noktalarda konumlandığında kişinin hayatında çok güçlü çalışır. Ailesi, annesi annelik deneyimi ve eviyle ilgili deneyimler kişinin hayatında dikkat çeker. Beslenmeyle ilgili bir işle meşgul olabilir, pansiyon, barındırmayla ilgili bir işle meşgul olabilir. Aile işini yürütebilir. Antikacı, koleksiyoncu, terapist gibi işlerle meşgul olabilir. Köşe noktadaki Ay, transitlerden güçlü açılar aldıkça kişinin hayatında değişimler olabilir.

Ay Güneş Açıları; olumlu yönleriyle güvenli, canlı, yaratıcı, kendisiyle barışık insanlardır. Gölge yönleriyle aşırı sübjektif, tarafsız olamayan bir tutum verir. Ay, Güneş uyumlu açıları denge ve ebeveyn uyumu verirken, dinamik açılarda; içsel gerilim, ebeveyn huzursuzluğu verir.

Ay Venüs Açıları; olumlu açılarda zarafet, nazik, sevimli, romantik güzel eve sahip olan güzel eşyalara sahip olan konuksever insanlardır. Uyumlu açılarda sakin, zevk sahibi, sanatsal bir kişiliktir. Dinamik açılarda ise doyumsuzluk üşengeçlik verebilir.

Ay Merkür Açıları; bir şeyin içyüzünü sezebilen, anlayabilen, aktarabilen insanladır. Duygularını, yazarak, çizerek konuşarak aktarır. Ailesi, kardeşleriyle alakalı deneyimleri olur. Ellerini sürekli kullanabilir. Dinamik açılarda, kardeşleriyle ve akrabalarıyla ilgili deneyimler, patavatsızlık dedikodu görülebilir.

Ay Mars Açıları; heyecanlı duygulara sahip olan, cesaretli, ailesi sevdikleri için mücadele edebilen, kaslarını güzel kullanan bir kişiyi verir. Girişimcidir, kendi kendine yetebilme duyguları vardır. Dinamik açılarda duygusal ihtiyaçlarını hareketleriyle dengelemesi gerekir.

Ay Jüpiter Açıları; Öğrenmeye öğretmeye ihtiyaç duyar. İyimserdir. Ailesi eğitimci olabilir. Kendisi eğitime öğrenmeye çok önem verir. Finansal ve ruhsal refaha çok verir. Dinamik açılarda, abartılı hareketler, hisler, kilo alma eğilimi ve negatif yönde çok bilmiş olabilir.

Ay Ceres Açıları; sabit alışkanlıklar, inatçı kişilik, sabırlı, kararlı, sebat eden kişiliktir. Güçlü bir koruma duygusu vardır. Doğal olan her şeyi edinme ihtiyacı vardır. Toprağa temas etme, tarımla uğraşma, ev yemekleri yapmak gibi. Güçlü kollayan bir anne figürü söz konusudur. Dinamik açılarda edinimlerini bırakamama, paylaşamama, ya da elinde tutama gibi durumlar yaşanılır.

Ay Kiron Açıları; takıntılı alışkanlıklar, titiz bir kişilik görülür. Şifacı bir aileden gelebilir. Bir şeyleri devamlı onarma ve düzenleme ihtiyacı olur. Hasta ebeveynleri olabilir. Anneyle alakalı yaralar olabilir. Kusurları çabuk fark etme, mükemmeliyetçilik söz konusudur. Dinamik açılarda hijyen takıntısı, ve her yemeği yiyememek ya da bazı sağlık problemleri verebilir.

Ay Satürn Açıları; duygusal yönde kararlılık, özdenetim, duygulara hakimiyet, ciddi duygular, ailevi sorumluluklardır. Kişide başarma ihtiyacı görülebilir. Saygın bir statüye sahip olma ihtiyacı olabilir. Yaşlı kadınların kişinin hayatında önemli bir yeri olur. Otoriter bir anneye, geleneksel bir aileyi gösterebilir. Dinamik açılarda, güvensizlik sorumluluk alamamak, yetersizlik görülebilir. Kadın haritalarında Ay ile Satürn arasında dinamik açılar olduğunda geç annelik deneyimlerine işaret edebilir.

Ay Uranüs Açıları; özgürlük ihtiyacı olan, bağımsızlığa önem vermeyi gösterir. Monotonluğu sevmez. Arkadaş gibi ebeveynleri olur. Zaman zaman beklenmedik gelişmeler görülür. Dinamik açılarda, farklı olmak için sıra dışı eğilimler görülür. Kadın haritalarında Ay ile Uranüs arasında dinamik açılar olduğunda hamilelik sürecinde beklenmedik gelişmelerin olması mümkündür.

Ay Neptün Açıları; duyarlı, merhametli, şefkatli, özverili bir insana, bu duygulara çekilme, ya da bu özellikleri taşıyan bir anneyi gösterir. Sanatsal eğilimler çok güçlü olur. Fedakardır. Dinamik açılarda kendini kurban rolünde görme, anneyi suçlama ya da sorumsuz anneye ya da kişinin sorumsuz olmasını gösterir.

Ay Pluto Açıları; duygusal yoğunluğu kuvvetli, derin duygulara sahip, gizli duygular, derinliklere inme ihtiyacını gösterir. Tutkulu bir kişiliktir. Kontrolcü bir anneyi de gösterir. Dinamik açılarda manipülatif, boğucu bir anneye, kin ve intikam duygusuna, ailesine geçmişe nefret, geçmişi kestirip atma gibi durumlar verebilir.

Örnek Haritalar

Haritaya baktığımızda Güneş- Amalthea kavuşumunu görüyoruz. Bu kavuşuma aynı zamanda
Venüs ve Jüpiter de eşlik etmektedir. Harita sahibi 2023 yılında bir bebek evlat edindi.

—————

Amerikalı oyuncu Kathleen Capshaw; dört biyolojik çocuğu, iki evlatlık çocuğu var. Haritaya
baktığımızda MC- Amalthea kavuşumunu görüyoruz. Amalthea asteroidi aynı zamanda Ay ile
karşıt açıdadır.

—————
—————

KAYNAKÇA

Barış İlhan, Astroloji Dersi Kitabı
Berens, E. M., Antik Yunan ve Roma Mitleri ve Efsaneleri
Ekrem OK, Polaris Astroloji Okulu Ders Notları
Robert Graves, Yunan Mitleri
Şefik Can, Klasik Yunan Mitolojisi
Thomas Bulfinch, Klasik Yunan ve Roma Mitolojisi

————–

Bu yazıyı yazan ve benimle paylaşan Polaris Astroloji Okulundan Ece Akdoğan, Birgül Baycan ve Alvina Gojayeva derslerle ilgili bana teşekkür notu da yazmışlardı. Ben de onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu tür ilginç konulara dair yaptıkları çalışmaları burada sitede paylaşmak istiyorum.

Ekrem Ok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top