Turkish Arabic Azerbaijani Chinese (Simplified) Czech English French German Hindi Italian Portuguese Romanian Russian Spanish

DOĞUM HARİTASINDA JÜPİTER VE AÇILARI

Jüpiter, Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. Astrolojide de Jüpiter büyüklüğü, gelişme ve genişlemeleri ifade eder. Gökyüzünde Jüpiter, binlerce astroidin oraya buraya savrulup kaos oluşturması ihtimaline karşı, çekim kuvveti sayesinde sanki o astroidleri dizginliyor biz Dünya Vatandaşlarını KORUYOR gibidir. Astrolojide de Jüpiteri ‘koruyucu ilahi bir el’ ifadesiyle tanımlayabiliriz.

Doğum haritamızda Jüpiter hangi hayat alanında ise orada bir tür büyüme ve genişleme olacaktır.

 

 

Örneğin Jüpiter 1.evde ise kişinin boyu uzunca olabilir veya kişi enlemesine genişleme (kilo alma) potansiyeline sahip olabilir.

Örneğin Jüpiter 11.evde ise kişinin arkadaş çevresinin büyüme ve genişleme potansiyeli olacaktır.

Aynı şekilde doğum haritasında Jüpiter hangi gezegene dokunuyorsa, o gezegenin ifadelerini arttırabilir, aşırılık katabilir. Örneğin Mars tutku ve hevesleri ifade eder ve Jüpiter-Mars açıları kişinin tutkularına, mücadele kapasitesine aşırılık verip onu FANATİKLEŞTİREBİLİR..

 

Şimdi Jüpiter’in açılarına sırayla değinelim.

 

 

Güneş & Jüpiter bağlantısı

 

 • Kişi , Jüpiteryen özellikler ile özdeşleşir. Bu görünüm kişiye Yay burcu özellikleri katar.

 • Pozitif bir kişilik göstergesidir. Karamsar ortamlara pozitif enerji yayar.

 • Zor zamanlarda bile umut etmek onun için doğaldır. Her gecenin bir sabahı olduğunu bilir.

 • Kendini geliştirme isteğine sahiptir. Fiziksel , sosyal ve zihinsel alanların en az birinde gelişim göstereceğini söyleyebiliriz.

 • Kin tutmayan , affetme eğilimi olan , hoşgörülü bir yapısı vardır.

 • Cömerttir. Bazen savurganlık eğilimleri görülebilir.

 • Olumsuz ifadelerinden biri abartmaktır. Yeme , içme , zevk , harcamalar , idealler , sevdiklerine verdiği değer vb. konuların en az bir iki tanesinde abartma huyuna dikkat etmesini önerebiliriz.

 • Meraklıdır ve eğitim konusuna önem verir.

 • Zorluklar karşısında kolay yıkılmaz , iyimser yapısıyla her şeyin yoluna gireceğine emin gibidir.

 • Jüpitere özgü niteliklere sahip bir baba imgesi görülebilir.

 • Yolculuklardan keyif alabilir. Keşfetmek isteği güçlüdür.

 • Yardımsever biridir , geniş yürekli yapısıyla insanlara ‘ hayır ‘ demekte zorlanabilir.

 • Büyük hedefleri , uzak idealleri olabilir. Başkalarına uzak görünen bu ideallere mutlak inanç duyabilir.

 • Din , Felsefe , Yabancı Diller onun ilgi alanına girebilir. Anlam arayışındadır.

 • Öğretmenlik-eğitmenlik , yurtdışıyla ve ulaşımla bağlantılı mesleki seçenekler ona uygundur.

 • Genelde pozitif düşünüp olumlu beklentiler taşıdığı için şans ona sık sık gülecektir.

 • Aşırı iyimserlik ve her şeyin yolunda olduğu duygusu , onun görevlerini küçümsemesine işaret edebilir. Tembellik eğilimine dikkat diyelim.

 • Detayları gözden kaçırma eğilimine dikkat dikkat diyelim.

 • Sempatik ve mizahla barışık bir kişilikten söz edebiliriz.

 • Uzunca boy ya da kilo alma eğilimi görülebilir.

 • Sağlıklı bir bünyesi olabilir lâkin aşırılık durumlarında yağlanma ve karaciğer rahatsızlıklarına dikkat diyelim.

 

 

Ay & Jüpiter bağlantısı

 

 • Jüpiteryen ihtiyaçlardan söz edebiliriz.

 • Zengin duygulara sahiptir.

 • İyi niyetlidir , hatalara karşı tolerans ve hoşgörü gösterir.

 • Abartılı davranışlara , abartılı tepkilere dikkat diyelim.

 • Öğrenmek , keşfetmek ihtiyacı görülebilir. Kendini yetiştirmek ister. Sosyal çevresini ya da zihinsel donanımını geliştirmek ihtiyacı hisseder.

 • Din , Felsefe gibi konulara yatkınlık görülür. Bir şeye inanma ihtiyacı kuvvetlidir.

 • Sevdiği kişilerin özelliklerini abartabilir , gözünde büyütebilir.

 • Annesiyle arasında pozitif bir ilişki olabilir.

 • İhtiyaçları konusunda abartılı biri olabilir. İhtiyacından fazlasını talep edebilir mesela yeme ihtiyacını abartmak şeklinde kilo alma eğilimine işaret edebilir.

 • Yabancı dillere yatkınlık görülebilir. Yabancı ülkeler ve yabancı kişilerle kontak halinde olmak ona iyi gelebilir.

 • Yardımsever bir doğası vardır , özellikle ihtiyacı olan kişilere karşı cömerttir.

 • Tezcanlıdır. Plan yapıp uygulamakta zorlanabilir.

 • Şansına güvenmeye ya da en azından hayatının bazı dönemlerinde şansını denemeye ihtiyacı vardır.

 • Duygusal taşkınlıklar , duygusal istikrar problemi gibi durumlara dikkat diyelim.

 • Ailesiyle ve sevdikleriyle bir arada hoş vakit geçirmek ona iyi gelecektir.

 

 

Merkür & Jüpiter bağlantısı

 

 • Pek çok şeyi merak eden , her konuda bir şeyler bilmek isteyen biridir.

 • İyimser düşünceler taşıma eğilimindedir. Geleceğe dair iyimser beklentiler taşır.

 • Hayatın anlamıyla ilgilenir , felsefe eğilimi görülebilir.

 • Din , siyaset , eğitim , adalet , şans , para vb. pek çok konu hakkında konuşmak , dinlemek , okumak ve öğrenmek ihtiyacı hisseder.

 • Düşünceleri ve iletişiminde bazen abartılar görülebilir.

 • Merakı geniş bir alana yayıldığından dikkati kolay dağılabilir.

 • Sadece bir iki konuyla yetinmek onu sıkabilir.

 • Vaaz verir gibi çok bilmiş bir tarzda konuştuğu zamanlar can sıkıcı biri olabilir.

 • Zihinsel ve sözel sakarlık görülebilir. Bazen dalgın biridir.

 • Yurt dışına , yabancı dillere merak duyabilir.

 • Kaşif ruhludur , sürekli evde yaşamak onu sıkar. Periyodik olarak gezmesini önerebiliriz.

 • Geniş bir merak sahası vardır ve bazen gündelik işlerle ( çamaşır,bulaşık,yemek,temizlik vb.) ilgilenmek zorunda olmak keyfini kaçırabilir.

 

 

Venüs & Jüpiter bağlantısı

 

 • Rahat bir hayat isteği verir. Kolay yoldan para kazanmak ya da çalışma hayatında kendini çok fazla sıkmamak , zorluklara gelememek gibi ifadeleri problem oluşturabilir.

 • Bu bağlantı , parasal konularda şans ve bereket göstergesi olabilir. Elini attığı işlerde verimli sonuçlar alması muhtemeldir. ( engelleyici başka faktörler yoksa )

 • Gerek iş ahlakına , gerekse ilişkiler konusunda ahlâki kavramları ön plana çıkarabilir.

 • Kişilik olarak uyumlu , iyi huylu , cömert ve yardımsever özellikler katacaktır.

 • Ilımlı yapısıyla arkadaş çevresinde aranılan biri olacaktır ( gerilimli başka faktörler baskın değilse )

 • Beğenileri konusunda abartılı davrandığı zamanlar olabilir. Hoşlandığı bir şey konusunda ölçüyü tutturmakta zorlanabilir.

 • Kilo alma eğilimine dikkat diyebiliriz.

 • Finansal açıdan rahat ve iyimser doğası , harcamalarında zaman zaman aşırıya kaçmasını ve birikim yapmasını güçleştirir. ( Toprak burcu vurgusu birikim yapmasını kolaylaştıracaktır )

 • Hırs eksikliği görülebilir.

 • Felsefeden hoşlanabilir , yüksek eğitimden hoşlanabilir , yurt dışıyla ve yabancılarla bağlantılar kurmaktan hoşlanabilir , manevi konulardan hoşlanabilir.

 • Zengin olma potansiyeli vardır.

 • İlişkiler konusunda şanslı zamanları olacaktır. İlişkiler vasıtasıyla büyümek ve gelişmek gibi deneyimleri olabilir.

 • Olumsuz ifadelerinden biri , ilişki kurduğu insanları gözünde büyütmesi ve ilişkiler konusunda abartılı eğilimleri olabilmesi ihtimalidir.

 

 

Mars & Jüpiter bağlantısı

 

 • İnandığı bir dava için mücadele etme potansiyeli vardır.

 • Enerjisini ; kendini fiziksel , sosyal ve zihinsel konularda geliştirmek için kullanabilir.

 • Kolay yorulmayan enerjik ve dayanıklı bir bünyesi vardır.

 • Maceraya eğilimlidir. En azından arada bir çıkıp gezmek ve monotonluğu kırmak ister.

 • Şansına güvenen biri olabilir , risk almak gerektiğinde şansını deneyecektir.

 • Kazalar yapmaya eğilimlidir , dikkatsiz hareketler , sakarlık gibi durumlara dikkat diyelim.

 • Abartılı hareketlere , taşkınlık yapma eğilimine dikkat çekebiliriz. Bazen fazla coşkulu ve ölçüyü kaçıran biri olabilir. ( haritanın diğer unsurları da destekliyorsa )

 • Din , siyaset , eğitim , çevrecilik vb. konulara heves duyuyor olabilir. Bir takım ideallere sarılması ve enerjisini bu amaçlarına adaması ona uygundur.

 • Cesaretlidir.

 • Seksüel potansiyeli yüksek olabilir ( özellikle koç,boğa,aslan,akrep,yay burçları vurgulandığında ) Zaten yüksek enerjisini ve hevesli doğasını spora , siyasete , cinselliğe , inançlara vb. konulara yönlendirmesi iyi olacaktır aksi takdirde kavgacı , huysuz biri olabilir.

 

 

 

Jüpiter & Chiron Bağlantıları

 

* Öğretmenlik potansiyeli

 

* İnançlar konusunda onarılması gereken problemler

 

* Araştırmacılık , detayları incelemekten mutlu olmak

 

* Din adamlığı

 

* Felsefe eğilimleri

 

* Olumlu açılarda küçük şeylerde bile mutlu olabilmek

 

* Sert açılarda küçük dert ve takıntıların mutluluğun ve zenginliğin önünü kesmesi

 

* Özellikle uyumlu açılarda hem büyük tabloyu görme hem de detaylara vakıf olma arasında dengeyi kurabilme hüneri.

 

 

 

Jüpiter & Satürn bağlantısı

 

 • Kişinin inançlarının , iyimserliğinin test edilmesi.

 • Mutluluk anlayışının disipline edilmesi , olgunlaşması.

 • Kişinin zihinsel , fiziksel ve sosyal alanlarda gelişiminin önüne engeller çıkması.

 • Jüpiteryen bir alanda ( yabancı dil ve ülkeler , eğitim,felsefe,hukuk,din,mizah,zenginlik ) başarılı olma potansiyeli.

 • Toplumsal konumu ve kariyeriyle ilgili iyimser beklentiler.

 • Toplum içinde saygın bir yer edinmek konusunda kolaylıklar.

 • Fırsatlara karşı dar bir bakış açısı taşıma eğilimine dikkat.

 • İnançlara ve yasalara karşı saygılı ( biraz geleneksel ) tutum.

 • Zenginlik dürtüsü. Büyük başarılar elde etme dürtüsü.

 • Akademik başarı potansiyeli.

 • Kişinin gelişiminde , eğitimi , ahlakı , mutluluğu üzerine ebeveynlerin olumlu / olumsuz etkisinin belirgin olması.

 

 ***************

 

Jüpiter & Uranüs bağlantısı

 

 • Büyük radikal fikirler.

 • Beklenmedik fırsatlar , gelişmeler. İniş – çıkışlar.

 • Bilim , teknoloji , elektronik , internet ve bilgisayar gibi konularla meşgul olmaktan hoşlanmak.

 • Geleceğe odaklanmak. Geçmişe takılıp kalmamak.

 • İnançlarda bağımsızlık. İnançları sorgulamak. Farklı inançlara eğilim ya da farklı inançları da objektif biçimde değerlendirme. İnanç özgürlüğü.

 • Bağımsız hissetmesi ve başkalarından farklı hissetmesi bir tür mutluluk reçetesi olabilir. Diğer türlü huzursuzluğun artması ihtimali de vardır.

 • Eğitimde , siyasette , inançlarda , yasalarda reform eğilimleri.

 • Farklı bir hayat felsefesine sahip olma.

 • Şans oyunlarında kazanma olasılığı ( özellikle transitler desteklediğinde )

 

 ***************

 

Jüpiter & Neptün bağlantısı

 

 • Büyük hayalleri olan ve bunlara inanan idealist kişilik.

 • Saf kalpli , yardımsever , iyi niyetli bir yapı.

 • Hoşgörü ve merhamet.

 • Uzakları düşlemek. Deniz aşırı yolculuklar.

 • Mistik konuları keşfetme dürtüsü. Sezgisel zenginlik.

 • İnandığı şeyleri hayatına çekebilme potansiyeli ( çekim yasası )

 • Eğitim , din gibi konularda belirsizlikler görülmesi ihtimali.

 

 **************

 

Jüpiter & Plüto bağlantısı

 

 • Büyük Güç. Zenginlik dürtüsü.

 • Gizli zenginlikleri keşfetmek. Psikolojik , mistik , ruhsal , fiziksel , madeni , yer altı ve yer üstü zenginliklerini keşfetmek.

 • Kişinin umutlarını gizlemesi ihtimali.

 • Güçlü inançlar.

 • Büyük sırlar.

 

 • Bilinmeyeni çözmekten mutluluk duyma. Derinde olanı keşfetmekten mutlu olma.

Üye Giriş

İletişim Formu

 

Site İstatistik

1.png1.png5.png2.png5.png1.png2.png
Bugün62
Dün846
Haftalık3336
Aylık22912
Toplam1152512

  • IP Numaran 3.230.1.126
  • Web Tarayıcın unknown
  • Tarayıcı Versiyonun unknown
  • İşletim Sistemin unknown

4
Online