Değerlendir:
  • 7 Oy - 1.86 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Astrokartografi ( İkamet Astrolojisi)
Yazar Mesaj
zeynepelif Çevrimdışı
VIP Üye
****
VIP Üyeler

Mesajlar: 291
Üyelik Tarihi: Apr 2015

Rep Puanı: 20

Mesaj: #1
Astrokartografi ( İkamet Astrolojisi)
(İngilizce Local Space, Almanca Standortastrologie)

İkamet astrolojisi, astrokartografik yöntemlerin belki de en az bilineni ancak oldukça kullanışlı bir kolu olarak karşımıza çıkıyor. Kartografik astrolojinin bu türü, kişinin şu an bulunduğu yere göre çıkarılan bir horoskop türüdür ve bulunulan ikametten başlayarak, tüm planet hatları bölgeye ve ötesine yerleştirilir.

İkamet astrolojisi, anlamsal olarak aslen Feng Shui ile bağlanabilir. Feng Shui, kelime anlamı olarak “Rüzgar (ve) Su” demektir ve şansın, mutluluğun ve sağlığın, ikamet ettiğimiz çevreyle uyumlu olduğu hakikati temeline dayanır. Sonuçta iki ayrı insan aynı ortamda bulunduklarında farklı duygulara sahip olabilirler ve bu durumda anlatılmak istenen de, “Rüzgar ve Suyun” bizdeki etkilerinin çeşitliliğiyle veya her insanda farklı farklı yansımasıyla açıklanabilir. Bulunulan yerin enerjisiyle uyum içinde olup olmadığımız, Feng Shui’nin temelini oluşturuyor.

Eva Wong’un tanımıyla Feng Shui, “…rüzgar ve sudur; yaşamın çevreyle uyumunu anlatan Taoist sanat ve bilimdir.” Taoizm'de görülen 5 element her doğada ve eşyada bulunduğundan, bizi çevreleyen her şeyde de dolayısıyla varolur ve bunlar, doğru ve anlamlı bir kullanımla bireye uygulanabilirler.

Feng Shui’nin ve (ikamet astrolojisinin) kökü, aslen “jeomanti”ye dayanır. Jeomanti ise “Yerin (=Dünya’nın) bilgeliği” anlamına gelir ve Yunanca Gaia=Dünya ve Manteia=Bilgelik kelimelerinden oluşturulmuştur. Jeomanti, Dünya’nın doğal enerji akımları ve merkezleriyle ilgilenir ve yerin enerji ağına önem verir. Örneğin neden sürekli aynı yerde binlerce yıl tanrıların kutsandığı gibi bir soru, Jeomantik bir sorudur.

Klasik Feng Shui’de göksel yönler, evin merkezine yerleştirilir ve evin hangi bölümünün hangi yöne baktığı belirlenir. Her bir yön ise belirli bir anlam taşır. Her bir yönün belirli bir anlam taşıdığına örneğin Kızılderili kültüründe de rastlanıyor; “Kızılderililer, uyandıklarında doğuya doğru bakmak istediklerinden, uyurlarken batı yönüne doğru yatarlar. Bu, Avrupa’da genellikle kuzey yönüdür.”

İşte gök yönlerinin evin, bulunulan yerin, kentin ya da ülkenin merkezine yerleştirilmelerine ve bunun da dışında, o belirli yönlerden geçen her bir planet hattının bir horoskop grafiğinde gösterilmesine “İkamet horoskopu” diyoruz. Buradaki en önemli nokta, bir ikamet horoskopunda doğum tarihi ve saatinin aynı bırakılması, ancak yerin, bulunulan yer bazlı alınmasıdır; örneğin İstanbul doğumluysak ancak şu anda Tokyo’da yaşıyorsak, o taktirde ikamet horoskopu Tokyo’ya göre, ama örneğin yine İstanbul’da yaşıyorsak İstanbul’a göre çıkarılır.

İkamet horoskopu ya da ikamet astrolojisi, ekliptik pozisyonların ufuk sistemine taşınmasıdır. Ufuk sistemi ise astrolojik hesaplamalar için azami önem taşır; öyle ki, bir doğum haritası için gerekli hesaplamalar, ufuk sisteminde kullanılan koordinatlar olmadan çıkarılamaz. Bu anlamda ikamet sistemi, özünde ufuk sistemidir.

Ufuk sistemi, gerçekte astronomi ve astrolojide kullanılan 4 büyük ölçüm çemberlerinin birinden başka bir şey değildir ve bu çemberler de, ufuk, ekliptik, ekvator ve 0 dikey (ya da düşey) çemberleridir. Bunlar büyük çemberler ve koordinat sistemleridir ve onların yardımıyla Dünya’nın pozisyonunu, Güneş sistemine ve evrene olan ilişkisini belirleyebiliyoruz.

Herhangi bir yerde bulunduğumuzda istenilen herhangi bir yöne doğru bakabilir ve örneğin geceleyin yıldızlar ve planetleri gözlemleyebiliriz. Kendi etrafımızda bir kez döndüğümüzde, aslen ufukta 360 derecelik bir çemberde dönmüş oluyoruz ve bu çember de azimut olarak tanımlanır. Ufuk ise, bildiğimiz standart burçlar kuşağıyla aynı şey değildir çünkü bu kuşak, bilindiği üzere ekliptiğe yani Güneş yörüngesine dayanır. Dünya’nın, bulunduğumuz herhangi bir yerinde ise, sürekli olarak bu 360 derecelik azimut tarafından çevreleniyoruz.

İkamet astrolojisinde önemli olan, planetlerin yüksekliği yani azimuta göre ufkun neresinde bulunduklarıdır. Ve işte buna dayanılarak bir ikamet horoskopu elde ediliyor.

İkamet astrolojisi, daha önce de söylendiği üzere, planetlerin köşe evleri pozisyonlarının hatlar halinde Dünya üzerinde izdüşümünün gösterilmesidir: “Bunun dışında belirtilmesi gereken bir başka şey de, ikamet horoskopunun şu anda bulunulan ikamete göre çıkartılması gerektiğidir; böylece tarih ve zaman aynı kalırken gökyüzü ortası (X. ev) ve Vertex noktası (ASC dahil), bulunulan ikametin enlem ve boylamlarıyla belirlenir.

Bu planet hatları, seyahat ettiğin ya da taşındığın her ikamette bulunur çünkü onlar, belirli bir enlem ve boylam için hesaplanırlar. Doğum saati ve tarihi değiştirilemez; zaman dondurulur, ancak uzay ve yer değişebilirler. İşte bu, ikamet astrolojisinin altında yatan temel bilgidir.

Bir başka ifadeyle, natal planetler arasındaki açılar her zaman aynı kalır ancak köşe evleri bir yerden diğer bir yere kayarlar; yani planetlerin kendi aralarındaki açısal mesafe aynı bile kalsa, ana akslara olan planet açıları her bir bölgede değişik olacaktır. Dolayısıyla her bir bölgenin bize sunabileceği şanslar ya da engeller de, bu haritalar sayesinde görülebilir.”

Alttaki grafiklerden ilki bir doğum haritasını ve ikincisi ile üçüncüsü de o haritanın ayrı bölgelerdeki ikamet horoskopları şeklinde açılımını göstermektedir.

Horoskop I. Bayan Y, 23.02.1975, 20:00, İstanbul / Türkiye

Horoskop II. Bayan Y İkamet horoskopu / İstanbul

Horoskop III. Bayan Y İkamet horoskopu / Tokyo

Ufuk astrolojisinin tarihine kısa bir değinilecek olursa, aslen “ufuk sisteminin başlangıcı yaklaşık olarak MÖ 6000 yılına dayandığını ve bunun da nedeninin altında, aslen sistemin kullanım kolaylığının yattığını anlayabiliyoruz. Ufuk sisteminin gerçek kökleri de, İtalya, batı Afrika, bugün Irak ve İran’ın olduğu bölgeye ve Çin’e kadar uzanmaktadır.”

Steve Cozzi, ikamet astrolojisinin astrolojinin diğer tekniklerine oranla bu yüzyıl içerisinde daha az dikkate alındığını belirtiyor: “Bu alanda 70'li yıllara kadar oldukça az bir ilerleme oldu. Her ne kadar doğum yerinden uzaklaşmayla ASC ve MC’nin kaydığı gerçeği bilinse de, yine de bu sistemden tam olarak faydalanabilmek mümkün olmadı. Ne var ki birkaç istisna da vardı. Bunlardan birisi L. Edward Johndro’dur ve koordinatlar sistemiyle ilgili konseptleri teori ve pratikte yaşamda tutabilmiştir. Johndro, konuya ilişkin 2 ana çalışmasını 1930′da yazmış ve yayınlamıştır. Johndro, çalışmalarında koordinatlar sistemini yaşayan organizmalar olarak görüyordu.

Bu alandaki diğer bir astrolog ta Charles Jayne’dir ve konuya ilişkin yetilerini sayısız çalışma ve araştırmada göstermiştir.

Ne var ki ufuk/azimut sisteminin pratik anlamı, ilk olarak Michael Erlewine ve eşinin çalışmaları sayesinde anlaşıldı. Erlewine’lerin özellikle belirttiği şey, bu sistemde Dünya'nın majik bir daire olduğudur; her kent ve her arkadaş enerji formunda bir tesir merkezine dönüşmektedir. Bulunulan yerde maji, cadılık kültü ve sihrin uzun tarihi, ilk kez pratik bir realite kazanmaktadır. Bu tür bir perspektiften bakıldığında, Dünya büyük bir tılsım ya da güçlü bir ritüel, seremoni yeri olarak görülüyor. Bu astrologların en büyük özellikleri, majik dairenin bu büyük gücünü, ilk kez bireyin eline sunmuş olmalarıdır. Erlewine’ler sistemlerini Local Space (yer ve uzay astrolojisi, ikamet astrolojisi) olarak isimlendirdiler.”

İkamet astrolojisi birçok insana, daha verimli, daha mutlu ve daha yeterli bir yaşam konusunda yardım ediyor. Bu astroloji, kişiyi, kişisel gezegenlerinin konularıyla ilişkiye geçirebilir ve daha doyurucu bir yaşam sunabilir. Bunun da dışında, yolculuklarda ve ikamet yerlerinde kişinin seçimler yapmasını kolaylaştırabilir; hangi seyahatlerin ya da hangi mekanların, ikametlerin, yaşanacak yerlerin kişinin ruhsal ve bedensel sağlığı açısından daha tatmin edici olduğu konusunda hüküm vermemizi kolaylaştırabilir.

Kişinin kaldığı yerle ilişkili olarak, örneğin kentin hangi bölgesinin kişinin iş seçimi için daha uygun olduğu hakkında bir fikir edinmemizi kolaylaştırabilir ya da örneğin en basitinden, kitaplarımızı evimizin hangi bölümünde bulundurmamız gerektiğini söyleyebilir.

İkamet astrolojisi (ve Astrokartografi) fazlasıyla fiziksel temeller üzerine oturmuş gibi görünse de, aslında kişinin maneviyatı hakkında bilgi de verebilir. Örneğin kariyerimize ilişkin olarak aklımızdan geçen bir bölge - oraya hiç gitmesek de - bu konu hakkında bir fikir verebilir. Ya da örneğin neden oturduğumuz yerin ya da kentin ya da Dünya’daki herhangi bir yerin bazı köşelerini ya da oralardan gelen insanları daha sempatik ya da antipatik bulabiliyoruz? Bu tür bir soruya da ikamet astrolojisi yardımıyla cevap verebilmek olasıdır. Fiziksel ve düşünsel tabanda gerçekleşen ikamet astrolojisi örnekleri için,”Solar & Lunarkartografi“ isimli makaleye de ayrıca bakabilirsiniz.

Atalarımız her ne kadar kişinin gittiği yeri değiştirdiğini söyleseler de, bu astrokartografik mantıkta çok iddialı bir deyiş olarak karşımıza çıkamıyor; yer bizimle değil biz yer sayesinde dönüşüme uğruyoruz.

Dolayısıyla, bu kadar net ve fiziki bir metot bile, aslında anlamını daha büyüsel bir tabanda açabilir. Her yer, her mekan, her istikamet ve her ikamet aynı bile olsa, bizler bunlara ayrı ayrı, doğum haritamızın gereğine göre anlamlar veriyoruz; örneğin Hamburg birisi için belirli bir gizem ve çekiciliğe sahip olabilirken, bir diğeri için eziyetten başka bir anlama gelemeyebilir. İşte böyle bir durumda kartografik astroloji, yerin ruhunu gözler önüne serebiliyor. Dolayısıyla bundan çekilecek sonuç, her yerin herkes aynı özelliğe sahip olmadığıdır. Herkes kendi temelinde sıcağa, soğuğa ya da 4 elemente ayrı ayrı reaksiyon gösteriyor. Kızılderililer de, Çinliler de ve birçok farklı toplum da yeri kutsallaştırdılar ve ona bir ruh verdiler.

Ancak tabi ki günümüz şart ve koşulları, kişinin özgürce istediği yerlere gidebilmesine ve oralarda yaşamasına olanak sunmuyor; ne var ki bu sistemin gerektirdiği bir olay ve biz de öyle görünüyor ki, bir süre daha bu kısıtlılıklarla yaşamak zorunda kalacağız.

İkamet astrolojisinde bulunduğumuz her yer planetsel tabanda semboliklerini bulabilir; öyle ki buna evimiz de dahildir. Genel olarak evimizden geçen planet hatlarına uygun olarak eşya yerleştirilmesi uygun görülür ve bu her ev için değişiktir.

Öncelikle evinizi ve mümkün olabildiği kadar çok eşyayı bir kağıda çizmeye çalışın. Bunu yaptıktan sonra ikamet haritanızı tam olarak evinizin merkezine koyun. Merkezi tam belirleyebilmek için ev planı yeterlidir. Eğer bu bulunmuyorsa, göz kararı da olsa bir merkez belirlemeye çalışın. Yönleri ise bir pusula sayesinde bulabilirsiniz. Bu aşamadan sonraysa, artık size sadece ikamet horoskopunuzu bu planın üzerine koymak ve hangi planet hattının hangi kısımdan, hangi eşyalar üzerinden…vb. geçtiği gibi ayrıntıları belirlemek kalıyor.

Evin her bir bölümünün genel planetsel semboliklerini izleyen satırlarda görebilirsiniz. Bu anlamlar her ne kadar genel geçer olsa da, yine astrolojide temel kuralımız her zaman doğum haritasının baz alınması gerçeği olduğu için, doğum haritasındaki açılara, ev ve burç konumlarına…vs. dikkat etmek ve bu genel anlamları kişisel anlamlarla kombine etmek gerekir. Steve Cozzi, bu noktada bir yönden geçen planet hattının, onun tam karşısında da etkili olacağından bahsediyor ancak asıl planet yönünün daha güçlü bir tesir gösterebilmesinin de mümkün olduğunu belirtiyor.

Evde Planet Hatları

Güneş hattı: Bu alanda göze çarpan objeler bulunur. Eşyalar kişisel bir ton sahibidirler ve bu yer kişiye özel bir alandır. Yuvarlak ve altın ya da kavuniçi renkli objeler burada anlam kazanırlar.

Ay: Bütün canlılar, bitkiler, hayvanlar… için pozitif bir yerdir. Dalgalanma (sallanma) ve hassasiyete neden olabilirler. Yanardöner, gümüşi ve mavi renkler ile hatlar ya da dalgalarla uyumlu olabilen içbükey nesneler buraya uygundur. Burası doğal ve pasif bir yerdir.

Merkür: Bu yer insanlara konuşan bir alandır; notlar okunur, telefonlara bakılır, mektuplar gönderilir. Konuşmak ve çalışmak için uygun bir yerdir. Cılız, açık objelerin en iyi bu hatta etkileri vardır.

Venüs: Bu hatta objelerin güzellik ve çekiciliği ön plana çıkarılır. Burası aynı zamanda birlikteliği de simgeler; hoş bir yerdir. Zarif yuvarlaklıktaki nesneler ve rengarenk ya da gök mavisi, yeşil ve sarı pastel renklere sahip objeler burada bulunurlar. Bakır ve pirinç nesneler için de iyi bir yerdir.

Mars: Teşvik edici bir yerdir ve tüm aktiviteleri güçlendirir. Burası bir işyeri alanı olabilir. Delici keskin kenarlar (demirden) burada uygundurlar; kırmızı ve karmin (koyu kırmızı, şarap kırmızısı) renkler de bu bölgenin doğru renkleridir.

Jüpiter: Burasının koruyucu, kollayıcı bir etkisi vardır. Sevinç ve lezzeti teşvik eder ve buradaki her obje lüks bir intiba bırakır. Birçok insan ve aktivite için bu kısım en iyi yerdir. Büyük, tam ve purpur, violet (purpur, violet = mor, erguvani, eflatun) ve derin mavi renklere sahip objeler için burası en uygun yerdir.

Satürn: Stabile ve destek verici bir yer. Burası objeleri eskitebilir ve kuşkusuz aktiviteleri yavaşlatıcı rol oynar. Sık olarak boş bir alandır. Tahtadan, sıkıştırılmış formlar, koyu renkler ve siyah burada en uygundur.

Uranüs: Buradaki eşyalar özellikle kendine has ya da antik olarak algılanır. Stabile bir yer değildir, ancak mutlaka heyecan verici şeylere neden olur. Çok renkli ve gelenek dışı eşyalar avantajlıdır.

Neptün: Mistik bir yerdir, nesneler karanlıktadır ve yanlış izlenime neden olabilirler. Gizemli yer. Gri, lavanta ve deniz yeşili burada iyi renklerdir.

Pluto: Nesnelerin test edildiği ve gizlendiği yerler. Eşyalar yeni ya da yenilenmiş görünür. Burası tekrar doldurma yeridir. Skarlet kırmızısı ve parıltılı renkler burada etkileyicidir.

Transpluto: Nesneleri daha pratik, daha değerli ve daha duyumsal yapar.

Peki hangi eşya hangi planet hattında bulunuyor?

Ay: Ana musluk, saksı çiçekleri, bahçe, çamaşır makinesi, yüzme havuzu, alerjiye neden olan maddeler, küçük botlar.

Güneş: Üst (ana) ışık, çocuk odası, soba, kamin, evin en sıcak bölümü.

Merkür: Telefon, kitaplar, radyo, köpek, kedi ve küçük hayvanlar.

Venüs: Süs eşyaları, (yatak dışında) en fazla kullanılan mobilyalar, misafir odası, müzik enstrümanları, dizilmiş yakacak odun, kadın kıyafetleri, orta katlar.

Mars: Isıtma odası (ya da ısıtmanın bulunduğu bölüm), araba, (iş) aletlerin(in) bulunduğu bölüm, makineler, evin en kuru bölümü, ateşli silahlar.

Jüpiter: Değerli eşyalar, veranda, patio (= teras, (iç) avlu, veranda; üstü açık iç veya yan avlu), balkon, televizyon, ev reisinin yatak odası, erkek kıyafetleri, üst katlar, çatı katı.

Satürn: Az kullanılan ya da hiç kullanılmayan bölümler, tüm basamaklar, çardak, gölgelik ve kapılar, kapsamlı ağaç ya da betondan yapılma yapılar, büyük ağaçlar, alt katlar (örneğin kiler), evin en soğuk bölümü.

Uranüs: Güvenlik kutusu, antika eşyalar, elektronik/elektrikli aletler, bilgisayar, radyo cihazı, yıldırım düşmesi muhtemel yerler, ventilasyon.

Neptün: Uyuşturucular ya da zehirli maddeler, büyük pencereler, düşünme ya da meditasyon yerleri, atlar, sığırlar ve büyük hayvanlar, su yoluyla zarar görmüş yerler, bakteriyel ya da enfeksiyona neden olan maddeler, büyük botlar.

Pluto: Ana drenaj (boşaltma) borusu, banyo, saklı, gizli objeler, foseptik çukuru, sıcak su konteyneri, çöp kutusu, yatak odası.

Transpluto: Mutfak, erzak odası (deposu, bölümü), yemek odası.

Bu haritalar yaşadığımız kent için de kullanılabilir. İkamet haritamızı şehir planının tam merkezinin üzerine koyduğumuzda, kentin hangi bölgelerinin bizim için daha elverişli ya da anlamlı olup olmadığını anlayabilmek olasıdır.

Şehrin kendisinin planet hatları da yine bu haritalar sayesinde görülebilir ancak şart olan, kentin doğum anının biliniyor olmasıdır.

Planet hatlarının hangi semboliklere ait olduklarını görebilmek için aşağıdaki tabloya başvurabilirsiniz.

Ay: Denizler, göller, ırmaklar, Park, su tedarikinin olduğu bölgeler, tarımsal amaçlı kullanılan yerler, kadınlar tarafından sık ziyaret edilen yerler.

Güneş: Etkili insanların yaşadığı ya da çalıştığı semtler, sanat ve eğlence, erkekler tarafından sık ziyaret edilen yerler, eğlence parkı, çocuk merkezleri.

Merkür: Okullar, gençler tarafından sık ziyaret edilen yerler, büyük kitapevleri ya da kütüphaneler, radyo istasyonları, komünikasyon merkezleri.

Venüs: Güzel yerler, kültür merkezleri, büyük alışveriş caddeleri, para işlerinin olduğu yerler.

Mars: Askeri yerler, önemli transport yolları, ateş aracılığıyla zarar görmüş yerler, polis karargahları, cadde kavgaları.

Jüpiter: Yüksek okullar, kiliseler, spor alanları, oyun alanları, hastaneler, nezih semtler.

Satürn: Yaşlı ya da fakir halk tabakalarının oturduğu alanlar, hükümet binaları, bariyer ya da sınırların olduğu bölgeler, arkeolojik çalışmaların yürütüldüğü kazı yerleri.

Uranüs: Havaalanları, tren istasyonları, High Tech alanları, elektrik işleri, rüzgarla gelen zararların görüldüğü yerler.

Neptün: Çevre kirliliğinin çok görüldüğü yerler, tanınmış barlar, hapsaneler, su baskınlarına uygun yerler, mistik ve seremoniye uygun alanlar.

Pluto: Gizli işlerin döndüğü yerler, araştırma merkezleri, kızıl ışık bölgesi, mezarlıklar, yasaklanmış aktiviteler.

Transpluto: İmalatçı pazarları, ünlü restoranlar, yiyim içim malzemeleri üreticileri.

Ay düğümleri: Dörtyollar, kavşaklar, bağlantı noktaları, düğüm noktaları.

Üçüncü bir kullanım olarak, ikamet horoskopları ülke ve hatta sınırlarının ötesi için de çıkarılabilir. Böylelikle ülkenin bölgelerinin karakteristik özellikleri anlaşılabilir.

Altta Türkiye doğum ve ikamet horoskopları örnek olarak sunulmuş ve merkez olarak Ankara alınmıştır.

Horoskop IV. Türkiye Cumhuriyeti, 29.10.1923, 20:33, Ankara / Türkiye

Horoskop V. Türkiye Cumhuriyeti İkamet Horoskopu /Ankara

Minik bir Türkiye turu yapacak olursak, haritayı tam olarak Ankara’nın ortasına yerleştirdiğimizde, Pluto ve Ay’ın yaklaşık olarak Artvin, Ardahan, Kars, Rize, Erzurum ve Ermenistan civarlarından geçtiği görülüyor. Ülkenin kaybedilmiş halkları (Ay XII. evde) ve karanlık yüzünün (Pluto ASC’de) genel olarak bu bölgelerde ortaya çıktığı görülmekte. Daha da ötesinde, Pluto’nun politik astrolojideki anlamları arındırma, temizleme…vs. olarak tanımlanabilir.

Ankara'nın kuzeydoğusundan geçen Neptün hattının içerdiği Samsun ili ve ilçesi de (Bafra) sigarasıyla ve dolayısıyla astrolojik anlamda uyuşturucuyla ilgili bir bölge olarak öne çıkıyor. Bunun da dışında Samsun, kurtuluş ülküsünün idealize edildiği (Samsun´a çıkış, Türk İstiklal Savaşının başlaması) yerdir (Neptün Aslan´da). Samsun ayrıca en kirli havaya sahip illerden birisidir (hatta 2000 yılı ölçümlerine göre en kirlisi) ve çevre kirliliği de Neptün'le ilişkilendirilir.

Haritada Güneş hattı neredeyse tam olarak İstanbul üzerinden geçiyor ve bu da “etkili insanların yaşadığı ya da çalıştığı semtler, sanat ve eğlence“ gibi anlamları bünyesinde barındırıyor. Onun da dışında İstanbul, Türkiye'nin kalbinin (Güneş) attığı yerdir.

Venüs ve Jüpiter´in ülkenin batısından geçtiği görülüyor ve özellikle Jüpiter, direkt olarak batıda bulunmasıyla dikkat çekiyor. Bölgeye düşen hatlar da yaklaşık olarak Çanakkale, Bursa, Yalova, Bilecik gibi bölgeleri kapsıyor.

Venüs, sanat, tarihi doku, güzellik ve Jüpiter de rahatlık, ferahlık, genişlik gibi özelliklerle sembolize edilebilir. Bu hattan geçen Çanakkale´yi seçip de ekşi sözlüğe girdiğimde, aslen şarap, balık, genişlik, eğlence, bar, pavyon…gibi kelimelere sıkça rastladım. Bunun dışında insanlarının güzelliği ve sanatsal anlamda da seramik ve çanak çömlek gibi kollarıyla da ünlü bir kent Çanakkale. Bu anlamda kentin özelliklerinin Venüs ve Jüpiter'le sembolize edilmesi çok garip görünmüyor. Ama bunlardan daha da önemlisi, Çanakkale'nin Dünya'nın en kanlı savunma savaşlarından birisine tanıklık etmiş olmasıdır; Çanakkale savunması, bir kendini gerçekleştirme savaşıydı ve Venüs ile Jüpiter de Türkiye doğum haritasının V. evinde bulunmaktadır. “Çanakkale geçilmez!“ sözü, Türkiye'nin kendini gerçekleştirme, benliğini koruma uğruna ne denli bir direnç gösterdiğinin (Venüs ve Jüpiter Akrep'te) sembolü olmuştur.

Öte yandan batı Avrupa´yı içine alan Mars hattı da, Türkiye'nin hedefinin (Mars) Avrupa´ya girmek olduğunu, ancak bunun oldukça zor (Mars) ve keskin (Mars) bir tabanda vuku bulacağını gösteriyor.

Şehirlere ilişkin incelemelerde, tabi ki hatların geçtiği kentlerde yaşayan ve özellikle astrolojiyle ilgilenen kişilerin yorumları daha sağlıklı olacaktır. Sonuçta o kentlerde yaşayan insanlar, örneğin bir Çanakkale üzerinden geçen Jüpiter ve Venüs hatlarının hangi anlamlara gelebileceğini, bu noktada benden daha iyi kestirebilirler. Öte yandan bu yorumlar, – Mars hattında yapıldığı gibi – ülke sınırları dışı için de kullanılabilir.

İkamet horoskopları diğer tekniklerle de (örneğin bir kompozit haritayla) uygulanabilir. Kompozit ikamet horoskopu, örneğin evin eşya dizilimi konusunda karar veremeyen eşlerin, kompozit haritalarındaki ölçeklere göre hareket etmelerini sağlayabilir ve bu şekilde astrolojik evrenin çözüm yolunu dinlemek, kişileri yaşadıkları çevreyle daha uyumlu bir hale getirebilir. Öte yandan unutulmaması gereken başka bir nokta da, ikamet haritalarında özellikle köşe bölgelerinde bulunan planetlerin en güçlü konumda olduklarıdır.



Devrim Yılmazer
03-10-2017 01:35 AM
 Alıntı Yaparak Cevapla
zeynepelif Çevrimdışı
VIP Üye
****
VIP Üyeler

Mesajlar: 291
Üyelik Tarihi: Apr 2015

Rep Puanı: 20

Mesaj: #2
RE: Astrokartografi ( İkamet Astrolojisi)
Astrokartografi kişinin gezegen hatlarının dünyanın hangi bölgelerinden geçtiğini gösteren harita çeşididir.
Bu teknik sayesinde haritanın ana eksenleri ile gezegenler arasındaki ilişkiler dünya haritası üzerine yerleştirilir ve böylelikle kişinin hangi ülkelerde neler deneyimleyebileceğinin öngörüsünde bulunulur.

Astrokartografi nasıl kullanılır?

• Bulunduğuğunz ülkeden taşınmak istiyorsanız, astrokartografi haritanız size hangi ülke seçeneklerinin daha verimli olabileceğini gösterir.
İş ve kariyer amaçlı ülke değişikliği yapacaksanız MC noktasının hangi ülkelerden geçtiği önemlidir. Eğer aşk ve evlilik için ülke değiştiriyorsanız, IC veya Venüs çizgilerinin hangi ülkelerden geçtiğine bakılır vs.

• Eğer üniversite öğrencisiyseniz ve Erasmus programıyla eğitim amaçlı başka bir üniversiteye gitmek istiyorsanız, Astrokartografi haritasında Jüpiter veya Güneş çizgilerinin hangi ülkelerden geçtiği önem kazanır. Bu ülkelerde diğerlerine nazaran kişinin ufkunu daha fazla genişletecek seçenekler vardır.
Keza aynı şekilde, eğer çocuğunuzu yurtdışına yaz okuluna göndermek istiyorsanız, hangi ülke veya bölgenin en verimli olacağı Astrokartografi haritası sayesinde öngörülebilir.

• Ya da sadece zevk ve eğlence uğruna farklı yerleri keşfetmek istiyorsanız, Astrokartografi size istediğiniz seçenekleri sunabilir.
Diyelim balayı tatiline çıkacaksınız ve dünyada onca güzel cennet parçasından hangisinin sizi daha mutlu edeceğine bir türlü karar veremiyorsunuz. Astrokartegrofi sayesinde, Venüs çizgileri hangi ülkelerin balayı için çok güzel bir fırsat sunacağı belli olur. Venüs'ün geçtiği yerlerde kişi güzellik, aşk, romantizm, haz ve lüks konfor deneyimleyebilir.

• Ya da belki sadece arkadaşlarla maceralarla dolu bir tatil deneyimi istiyorsunuzdur. O zamanda Astrokartografi haritasında Mars ve Uranüs çizgileri bize ülke seçeneklerini sunar. Mars'ın bulunduğu yerde gerilim vardır, heycan vardır. Uranüs ise, şok etmeyi ve bilinmeyenle karşılaştırmayı sever. Kişinin sınırlarını keşfetmesini sağlamak için elinden geleni yapar. Eğer gerçekten kendinize güveniyorsanız ve cesaretliyseniz, bu iki seçenek size unutulamicak bir deneyim vaad edecektir.

• Belki de kırk yılın başı bir yere gitmeye heveslendiniz ama başınıza bir şey gelirse diye korkuyorsunuz. Bunun için de Astrokartografinin güzel bir cevabı var: Plüton çizgilerinden uzak durun! Plüton değişim ve dönüşümün habercisidir. Plüton çizgisinin geçtiği ülkeler, ruhumuzda köklü değişimlere sebep olabilirler. Bu yüzden sadece eğlenmek ve dinlenmek isteyen birisi için, tıpkı Satürn çizgileri gibi, pek de uygun değildirler.

Astrokartografi sayesinde hiç aklınızın ucundan dahi geçmeyen ülke seçeneklerini keşfedebilirsiniz.
Bazen çook uzaklarda adını dahi duymadığımız bir yer vardır ve sizin onu ziyaret etmenizi bekler. Çünkü belki de orda sizi bekleyen karmik bağlarınız vardır. Gidip gördüğünüzde içinizdeki ses 'Ben burayı bir yerlerden hatırlıyorum' diye fısıldar.
Bazen de çok ilginçtir ama, .. kader bizi Venüs çizgimizin geçtiği yerden olan birisine aşık eder. Tatil amaçlı gider, aşık olur, evlenir, kalıverirsiniz.

icimizdekigokyuzu.blogspot.com.tr alıntıdır.
03-10-2017 02:47 AM
 Alıntı Yaparak Cevapla
zeynepelif Çevrimdışı
VIP Üye
****
VIP Üyeler

Mesajlar: 291
Üyelik Tarihi: Apr 2015

Rep Puanı: 20

Mesaj: #3
RE: Astrokartografi ( İkamet Astrolojisi)
Temel kavramlar ve astro çizelgeleri
astrokartografya haritanın astrolojik ve Coğrafi işaretlerini inceleyen astroloji dalıdır. Koşullara göre yaşam şeklimizi belirleme amacıyla nerede ne zaman çalışmalıyım, yaşamalıyım gibi sorularımıza cevap bulmak için astrolojik çizelgeleri dikkate alarak toplanan verilere göre kararlar almamıza yardımcıdır.bu yazıda kişisel haritanızla birlikte hangi şehir yada ülkede yaşamanız sizin için verimli olacağına dair yardımı olacaktır.
Gezegenlerin Geçişleri nakit işlemler, kazanç ve kayıplar ile bağlantılı olarak güzel ya da kötü olayları, olumlu ve olumsuz anları getirir, düğün, ayrılıklar, başarı ve başarısızlıklar gibi..gezegenlerin ve burçların dört temel noktaları vardır , böylece doğum haritasındaki ile dünya haritası kümesi gezegenlerin yörüngelerini hesaplarken özel bir yöntem kullanılır, Asc - yükselen , bu nokta Immum Coeli (dördüncü astrolojik evin ekseni - Evdeki sembolü) bizim kişiliğimizi, egomuzu ifade eder, dsc (yedinci ev evliliğin sembolü, ortaklıklar, ) ve kariyeri sembolize eden (10.astrološke ev), burç güneydeki noktası

Astrokartografiye göre evlilik örneği
Böyle bir harita üzerinde ne görüyorsunuz?

Ör. kişinin doğum tarihi 12 15.7.1979. Belgrad
bu kişi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayabilme potansiyelini bilmek istiyor. Özellikle Kaliforniya'ya veya Kanada'ya gitmek istediğini belirtiyor. örnek kişinin doğum haritasında baktığımızda kariyerinin onuncu evin ekseninde güneşi (başarı, tatmin) ve Jüpiteri (şöhret, servet, yabancı ülke) ile yurt dışını sembolize ettiğini görebiliyoruz dokuzuncu ev görülebilir. çıkan sonuç kişi Belgrad'da hiçbir iş imkanının olmaması şansının yabancı ülkede olduğudur.

Eğer kalmak ya da gitmek istiyorsanız?
Belgradan daha iyi bir yere gitmek için örneğin Berlin gibi MC üzerindeki (burç) güneş ve Roma da dahil olmak üzere Berima kuzey ve güney tüm şehirleri olmak üzere , kuşkusuz büyük bir kariyer imkanı vardır ,Avrupa, Cezayir, Londra batı ve Fransa genelinde İngiltereyi tercih ederse Pluto (kişisel karizma) yörüngesini görüyoruz. Sonuç olabilir Evet, ama bu Plüton "tehlikeli" onikinci evdeki yerleşimi (bir sembol olarak tehlikeli düşmanı olabilir) ve kuzeye baktığında Ay'ın Kuzey Düğüm (karmik borç) yolu ile ve Faroe Adaları üzerinde kesişir. Ne olur? Bu kişi Faroe Adalarına gitmemelidir, ama bazen sadece burada iş için bağlantıları olabilir, ve o zaman iyi bir iş şansı yakalayabilir. Ayla Venüs uyumlu değildir ve kişi Avrupa'da aşkı bulamaz. Sadece San Francisco karşısında, Amerika Birleşik Devletlerine dönersek genelinde olumlu ancak Venüs IC yörüngesine geçer - Sonuç kendini dayatır.

Nereye gitmeliyim?
ailesel bağlantıları (IC) ve Venüs e bakarsak amerka birleşik devletlerinde aşık olabilir gibi, sevgi gezegeni, 11.evde bir arkadaşınızın aracılığıyla tanışabilirsiniz.
Jüpiterin yükselene açısı ABD genelinde yerleşebilir - yükselen ve dördüncü evinin ekseninde Ay'ın Kuzey Düğüm ile kesiştiği (orada yerleşmek gerekir kalmak için iyi bir fikir, bir ev kurmak gibi) veörneğin Kenzas City yakınlarındaki gibi. En azından Amerikalıları, il ve kültürlerini merak ederek kişi orada ne olup bittiğini merak edebilir. Belki onun gelecekteki kocası orada olabilir, toprak satın alabilir, ailesi bu yere gelebilir ve onu ziyaret edebilirler.

Kaçınılması gereken şehir ve ülkelerin göstergeleri neler olabilir ?
Eğer astrokartografya görünümünlerine baktığınızda, Ic Satürn, Plüton, Uranüs geçtiği şehirlerden uzak durmanız iyi olur - sıkıntılar ortaya çıkabilir. Yeni evliler bu yollardan (şehir yaada ülkelerden)balayına giderseniz, daha balayı keyfini çıkarmadan kavga etmeleri olasıdır. Onlara bir tsunami ya da daha küçük deprem isabet edebilir, konaklamaları yüksek ihtimalle kötü olacaktır.

Eğer Venüs Dsc den geçiş yapıyorsa. bir noktada güneş veya Jüpiter Dsc. yolu ile, size iyi bir ortaklık-iş yapatıbilir ya da sizin için ideal bir eş bulmak için..
kiminle zenginliğe giden bir ortaklık için
heyecan ve erotizm (Mars ve Uranüs) ile (Ay ve Venüs) gezegenleri duygu gezegeni kapısı geldiğinde bazen unutulmaz ilişkiler yaşatabilir bu özellikle doğrudur .
hayır getirebilmesine rağmen tamamen zıt açılarda ise gezegenlerin kesişen noktalarından kaçınılmalıdır. batı veya doğu, kuzey veya güney olumlu yönü, her zaman akılda dikkat etmenizi gerektiren ayrıntıdır. herzamanki kural haritadaki bir gezegenin mevcut geçişinin olup olmadığıdır. aynı şekilde kötü yönleri doğum ve güneş burç vurgulanan şehirler veya Dsc Mars, Satürn, Uranüs ve Plutonun geçtiği bir ülkeye seyahat olmaz. - finansal kayıplar ve rahatsızlıklar olabilir. Her zaman dikkatli olmanız gerekenler; gezegenin mevcut durumunu bir evin belirli yerleşimlerinin yanı sıra doğum pozisyonu ile karşılaştırmanız gerektiğidir. Eğer bir dış kredi, tıbbi tedavi gerekiyorsa sekizinci veya onikinci astrolojik ev (hastalık) Ay veya Neptün varsa ülkede yardım istemek zorlaşır üzerinde ay ya da Neptün Dsc yörünge. -size yanlış tanı getirebilir, tam tersine, orada insanlar yardımcı olmayacaktır



çeviri.
03-10-2017 02:48 AM
 Alıntı Yaparak Cevapla
zeynepelif Çevrimdışı
VIP Üye
****
VIP Üyeler

Mesajlar: 291
Üyelik Tarihi: Apr 2015

Rep Puanı: 20

Mesaj: #4
RE: Astrokartografi ( İkamet Astrolojisi)
Astroloji çok zengin bir ilim alanıdır. Seyahat etmek veya yaşamak için bize hangi ülkelerin iyi geldiğini de açıklayabilir. Bunun için Astrologlar kişinin bireysel doğum haritasıyla ülkelerin doğum haritasını karşılaştırarak uyum analizi yapar. Evet, doğru duydunuz; ülkelerin de Astrolojik doğum haritası vardır. Ülkenin ve şehirlerin “kuruluş tarihi” onların doğum zamanı olarak kabul edilir, ona göre doğum haritası çıkarılır. Güneş burcu, Yükselen burcu, Ay burcu, Merkür’ü, Jüpiter’i vs tespit edilir böylelikle. Ülke ile kişisel doğum haritasının karşılaştırmasının sonucunda, mutlu olacağınız, şanslı olacağınız, zengin olacağınız, başarıyı yakalayacağınız, keyifli tatil yapacağınız, hatta aşkı bulacağınız ülkeler ve şehirler ortaya çıkarılır. Mutsuzluk verecek, sorun/bela yaşatacak ülke ve şehirler de bulunabilir. Ancak bunu konumuz dışı edelim.
Astrolog Doris Chase Doane üşenmemiş ülkelerin kuruluş tarihlerine göre tek tek doğum haritalarına bakarak, yıldızlarının hangi burçta olduğunu tespit edip listelemiş. Gazeteci-Yazar dostum Aycan Aşkım Saroğlu Doane’nin “ülkelerin yıldızlarının listesini” kendi özel sitesinde yayınlamıştı. Saroğlu’nun yazısına bakmak isteyenler için link:
http://www.soulsofthemoon.com/post/66865...ede-zengin
Aycan Aşkım Saroğlu’nun bu güzel yazısından, ülkelerin kuruluş tarihleri ve yıldızlarının yerlerini belirten listeyi buraya da ekliyorum daha rahat okuyabilmeniz amacıyla.
Peki, listeye bakarak kendi başınıza sizin için doğru ülke/leri bulabilmek için ne yapmalısınız?
Birkaç pratik öneriyi alıntı yapayım Astrolog Doane’nin makalesinden:
1-Bir ülke veya şehirde mutlu ve huzurlu yaşamak için, öncelikle Ay ve Satürn uyumuna bakmalısınız.
Sizin Ay’ınızın ülkenin/şehrin Ay’ıyla uyumlu olması orada huzurlu ve evde hissedeceğinizi gösterir.
Sizin Satürn’ünüzün ülke/şehrin Satürn’üyle uyumu ise, kendinizi oranın vatandaşı olarak hissetmenize yarayacağını ve oraya rahatlıkla yerleşme imkanını, oranın amaçları ve kurallarıyla uyumlu yaşayacağınızı ve kendi hayat amaçlarınızı gerçekleştirmek için orada sağlam zemin ve şartları bulacağınızı anlatır.
2-Güneş’inizin ülke/şehrin Güneş’iyle uyumu ise oranın yönetim kuralları, genel yaşam tarzı, eğlence anlayışı, genel karakter özellikleriyle uyumlu olabileceğinizi gösterir.
3-Sizin Merkür’ünüzün ülke/şehrin Merkür’üyle uyumu ise, orada rahat bir eğitim hayatı sürebileceğinizi ve ülkenin insanlarıyla kolay iletişim kurabileceğinizi gösterir.
4-Venüs’ünüzün ülke/şehrin Mars’ıyla uyumu ise, orada aşkı bulabileceğinizi gösterir tek kelimeyle!
Astrolog Doane, ayrıca ülke/şehrin Venüs’ü de sizin Mars’ınızla uyumluysa, o zaman aşkı orada bulma şansınız daha da güçlenir diye ekliyor.
5-Sizin Jüpiter ülke/şehrin Jüpiter’iyle uyumlu ise, o zaman yasal işleriniz ve felsefi çalışmalarınız rahat ilerler, orayla uyumlu bir yaşam felsefeniz olur. Ayrıca orada çeşitli mesleki ödüller alabilirsiniz.
Bunlar makalesinden alıntı yaptığım Astrolog Doane’nin tavsiyeleri.
Siz şimdi sorarsınız, uyumlu açıyı nasıl anlayacağız diye…
NOT: Yıldızların uyumlu açı yapması ne demektir?
Bir yıldız diğer yıldızla aynı burçta veya aynı elementten bir başka burçta ise, buna uyumlu açı denir.
Örn: Sizin Venüs Terazi’de, ülkenin Mars’ı Kova’da olsun. İkisi de aynı elementtir, çünkü Terazi ve Kova Hava elementinden burçlardır, dolayısıyla aralarındaki enerji alışverişi/yıldız açısı uyumludur.
Aynı Elementten olan (uyumlu) Burçlar:
Ateş Elementi burçları: Koç, Aslan, Yay
Toprak Elementi Burçları: Boğa, Başak, Oğlak
Hava Elementi Burçları: İkizler, Terazi, Kova
Su Elementi Burçları: Yengeç, Akrep, Balık
Uyumlu ülke için birkaç tavsiye de ben vereyim mi?..
1-“Aşk ve İlişkiler Astrolojisi” kitabımı okuyanlar bilir. Kitabımda kişilerin aşk ve uyumu üzerine derinlemesine ve detaylı analizler yazdım.
Ben derim ki, bir ülke/şehirle uyumumuz tıpkı bir kişiyle uyumumuz gibidir!
Bir kişiyle uyumlu ilişki için gerekli Astrolojik koşullar bir ülke/şehirle uyum için de geçerli olan aynı kurallardır.
Örneğin; bir kişiyle yakın eş bağı kurmak için, birinin Güneş’inin diğerinin Ay’ıyla uyumu gereklidir. Ülke için de aynı kural geçerlidir bence.
Tabii bu kuralları daha genel alabiliriz. Yani ilişkilerde cinsiyet farkı vardır, ona göre de kurallar değişir, burada bu fark yoktur. İlişkilerde kimin Güneş’inin kimin Ay’ına mesela “kavuşum” gibi güçlü uyumlu açı yaptığı önemlidir ama ülke-kişi uyumu için bu geçerli değildir bence. Ülkenin Güneş’i kişinin Ay’ıyla uyumluysa buna uyum var diyebiliriz, aynı şekilde ülkenin Ay’ıyla kişinin Güneş’i uyumluysa buna da uyum var diyebiliriz.
Satürn nasıl ki, bir ilişkide “kanca” açısıdır, yani güçlü bağ verir, kalıcı ilişki verir. Bir kişinin Güneş’i ülke/şehrin Satürn’üyle aynı burçtaysa, bu kişiyi o ülke/şehre bağlayabilir.
Ya da bir ülkenin Satürn’ü sizin Yükselen burcunuzla aynı burçtaysa (özellikle Yükselen burcunuzla aynı derecedeyse), bu da ilişkide kanca açılarından biri olduğu gibi, kişiyi ülkeye bağlayan bir diğer açı olabilir.
2-Maddi şans ve iyi para kazanmak için, sizin Güneş, Ay, Venüs veya Jüpiter’inizin ülkenin Güneş, Ay, Venüs, Jüpiter’iyle uyumlu olmasına bakın derim!
3ask için ve hatta evlilik için Doane’nin bulgularının çok doğru olduğunu düşünüyor ve kabul ediyorum. Zaten ilişkilerde nasıl ki, Venüs-Mars aynı burçta veya uyumlu burçtaysa aşk doğar kişiler arasında, ülke için de geçerli bu kural, yani, sizin Venüs ülkenin Mars’ıyla aynı burçta veya uyumluysa, ya da tam tersi varsa, orada hayatınızın aşkını bulabilir ve evlenebilirsiniz!
Yurt dışında yaşayan kişilerden iki örnekle konuya açıklık getireyim.
1-Örnek: Yurt dışında yaşayan tanıdığım bir erkeğin Güneş’iyle yaşadığı ülkenin Güneş’i aynı burçta ve onun Güneş’iyle ülkenin Ay’ı zıt burçta (dolunay etkisi), oraya yerleşti, uyumlu bir hayat kurdu, kendini yuvada hissetti ve orada başarılı oldu.
Orada aşık oldu, onun Venüs’üyle ülkenin Mars’ı uyumlu burçta. Hem de tutkulu bir aşk yaşadı, onun Mars’ıyla ülkenin Venüs’ü zıt burçlarda, aşkta tutku verir zıt burçlar.
Ve orada evlendi, ülkenin Ay’ı ile kendisinin Güneş’inin zıt burçta, dolunay açısında olması bir işareti. Evlilik için diğer açısal işaret ise, onun Venüs’yle ülkenin Jüpiter’inin uyumlu burçta olması (onun Venüs’ü ateş grubundan bir burçta, ülkenin Jüpiter’i de ateş elementinden bir burçta).
Orada üniversite eğitimi aldı ve iş kurdu, ülkenin Merkür’üyle onun Merkür ve Satürn’ü aynı burçta ve ülkenin Mars’ıyla onun Güneş’i uyumlu burçta, girişimcilikte başarı verdi.
Ve orada ev aldı, ülkenin Ay’ı ile onun Jüpiter’i çok uyumlu, bu bereket verir ve zengilik açılarından biridir diyebiliriz, ayrıca Venüs-Jüpiter uyumu da zenginlik ve mal, mülk konusunda şans veren bir açıdır.
2-Örnek: Yine yurt dışında yaşayan tanıdığım bir kadının Güneş’iyle yaşadığı ülkenin Satürn’ü aynı burçta (bu kalıcı yerleşim verir, “kanca” veya “bağ” açısıdır, yani kişiyi o ülkeye bağlayan bir açı).
Onun Venüs’üyle ülkenin Mars’ı aynı burçta, aşklarını hep orada buldu ve şimdi orada biriyle evli.
Onun Jüpiter’iyle ülkenin Jüpiter’i uyumlu burçlarda (hava elementinde ikisi de), maddi ve yaşam koşulları gayet iyi.
Onun Merkür’üyle ülkenin Merkür’ü aynı burçta, orada üniversite eğitimi aldı ve mesleği üzerine ilerledi.
Evet, şimdi sizin mutlu olacağınız ülkeyi bulmanın sırası geldi?
Haydi bakalım hayırlı seyahatler!

Doris Chase Doane’nin 1984 basımı Accurate World Horoscope kitabından alıntı yapılan ülkeler ve yıldızlarının listesi:
Ülke – Kuruluş Tarihi – Güneş – Ay – Merkür – Venüs – Mars – Jupiter – Saturn
Afganistan 07/17/1973 – Yengeç – Kova – Yengeç – Aslan – Koç – Kova – İkizler
Arnavutluk 01/11/1946 – Oğlak – Koç – Oğlak – Oğlak – Yengeç – Terazi – Yengeç
ABD 07/04/1776 – Yengeç – Kova – Yengeç – Yengeç – İkizler – Yengeç – Terazi
Angola 11/11/1975 – Akrep – Kova – Akrep – Terazi – Yengeç – Koç – Aslan
Antigua/Barbuda 11/1/1981 – Akrep – Yay – Terazi – Yay – Başak – Terazi – Terazi
Arjantin 07/9/1816 – Yengeç – Oğlak – Yengeç – Yengeç – Aslan – Akrep – Kova
Avusturalya 1/1/1901 – Oğlak – Boğa – Yay – Yay – Başak – Yay – Oğlak
Avusturya 05/15/1955 – Boğa – Kova – İkizler – Koç – İkizler – Yengeç – Akrep
Azarbaycan 08/30/1991 – Başak – Boğa – Aslan – Aslan – Başak – Aslan – Kova
Almanya 10/03/1990 – Terazi – Balık – Başak – Terazi – İkizler – Aslan – Oğlak
Bahamalar 07/10/1973 – Yengeç – Akrep – Aslan – Aslan – Koç – Kova – İkizler
Bahreyn 08/14/1971 – Aslan – Boğa – Başak – Aslan – Kova – Akrep – İkizler
Bangladeş 12/16/1971 – Yay – Yay – Yay – Oğlak – Balık – Yay – İkizler
Barbados 11/30/1966 – Yay – Yengeç – Akrep – Yay – Başak – Aslan – Balık
Belarus 08/25/1991 – Başak – Balık – Aslan – Aslan – Başak – Aslan – Kova
Belçika 11/18/1830 – Akrep – Yay – Akrep – Akrep – Balık – Oğlak – Başak
Belize 09/21/1981 – Başak – Yengeç – Terazi – Akrep – Aslan – Terazi – Terazi
Benin 08/01/1960 – Aslan – Akrep – Yengeç – Aslan – Boğa – Yay – Oğlak
Butan 08/08/1949 – Aslan – Kova – Aslan – Başak – Yengeç – Oğlak – Başak
Ülke – Kuruluş Tarihi – Güneş – Ay – Merkür – Venüs – Mars – Jupiter – Saturn
Bolivya 08/06/1825 – Aslan – Boğa – Başak – İkizler – Yengeç – Aslan – İkizler
Bophuthatswana 12/06/1977 – Yay – Terazi – Oğlak – Yay – Aslan – Yengeç – Başak
Bosna-Hersek 03/03/1992 – Balık – Kova/Balık – Balık – Kova – Kova – Başak – Kova
Botswana 09/30/1966 – Terazi – Koç – Terazi – Başak – Aslan – Aslan – Balık
Brezilya 11/15.1889 – Akrep – Aslan – Akrep – Akrep – Terazi – Oğlak – Başak
Brunei 01/01/1984 – Oğlak – Yay – Oğlak – Akrep – Terazi – Yay – Akrep
Bulgaristan 09/15/1946 – Başak – Boğa – Başak – Akrep – Terazi – Terazi – Aslan
Burma 01/04/1948 – Oğlak – Terazi – Oğlak – Kova – Başak – Yay – Aslan
Burundi 07/02/1962 – Yengeç – Yengeç – İkizler – Aslan – Boğa – Balık – Kova
Birleşik Arap Emirlikleri 12/02/1971 – Yay – İkizler – Yay – Oğlak – Balık – Yay – İkizler
Cezayir 07/05/1962 – Yengeç – Aslan – İkizler – Aslan – Boğa – Balık – Kova
Çad 08/11/1960 – Aslan – Koç – Aslan – Başak – İkizler – Yay – Oğlak
Çin 10/01/1949 – Terazi – Kova – Terazi – Akrep – Aslan – Oğlak – Başak
Çek Cumhuriyeti 01/01/1993 – Oğlak – Koç – Yay – Kova – Yengeç – Terazi – Kova
Ülke – Kuruluş Tarihi – Güneş – Ay – Merkür – Venüs – Mars – Jupiter – Saturn
Danimarka 06/05/1849 – İkizler – Yay – Yengeç – Boğa – Koç – Aslan – Koç
Dominika 11/03/1978 – Akrep – Yay – Akrep – Akrep – Yay – Aslan – Başak
Dominik Cumhuriyeti 11/06/1844 – Akrep – Başak – Akrep – Terazi – Terazi – Balık – Kova
Ekvator 05/13/1830 – Boğa – Oğlak – İkizler – Koç – Kova – Oğlak – Aslan
Ermenistan 09/21/1991 – Başak – Balık – Başak – Aslan – Terazi – Başak – Kova
El Salvador 01/01/1841 – Oğlak – Koç – Yay – Kova – Terazi – Yay – Yay
Estonya 08/20/1991 – Aslan – Oğlak – Aslan – Başak – Başak – Aslan – Kova
Etyopya 03/21/1975 – Koç – Yengeç – Balık – Boğa – Kova – Koç – Yengeç
Endonezya 12/28/1949 – Oğlak – Koç – Oğlak – Kova – Terazi – Kova – Başak
Fiji 10/10/1970 – Terazi – Kova – Terazi – Akrep – Başak – Akrep – Boğa
Finlandiya 12/06/1917 – Yay – Başak – Oğlak – Kova – Başak – İkizler – Aslan
Filipinler 07/04/1946 – Yengeç – Başak – Aslan – Aslan – Başak – Terazi – Yengeç
Fransa 10/06/1958 – Terazi – Yengeç – Terazi – Terazi – İkizler – Akrep – Yay
Fas 03/02/1956 – Balık – Akrep – Kova – Koç – Oğlak – Aslan – Yay
Fildişi Sahilleri 08/07/1960 – Aslan – Kova – Yengeç – Aslan – İkizler – Yay – Oğlak
Gabon 08/17/1960 – Aslan – İkizler – Aslan – Başak – İkizler – Yay – Oğlak
Gambiya 02/18/1965 – Kova – Başak – Kova – Kova – Başak – Boğa – Balık
Gürcistan 04/09/1991 – Koç – Kova – Koç – Boğa – Yengeç – Aslan – Kova
Gana 03/06/1957 – Balık – Boğa – Balık – Balık – Boğa – Başak – Yay
Guatemala 04/17/1839 – Koç – İkizler – Boğa – Boğa – Başak – Terazi – Yay
Gine 10/02/1958 – Terazi – Boğa – Terazi – Başak – İkizler – Akrep – Yay
Güney Afrika 10/31/1910 – Akrep – Terazi – Terazi – Terazi – Terazi – Terazi – Boğa
Güney Sudan 07/09/2011 – Yengeç – Akrep – Aslan – Yengeç – İkizler – Boğa – Terazi
Guyana 05/25/1966 – İkizler – Aslan – İkizler – Koç – Boğa – Yengeç – Balık
Ülke – Kuruluş Tarihi – Güneş – Ay – Merkür – Venüs – Mars – Jupiter – Saturn
Haiti 01/01/1804 – Oğlak – Başak – Oğlak – Oğlak – Oğlak – Akrep – Terazi
Honduras 11/05/1838 – Akrep – Yengeç – Akrep – Akrep – Başak – Terazi – Akrep
Hollanda 03/16/1815 – Balık – Boğa – Balık – Koç – Oğlak – Terazi – Kova
Hindistan 08/15/1947 – Aslan – Aslan – Aslan – Aslan – Yengeç – Akrep – Aslan
Hırvatistan 06/25/1991 – Yengeç – Yay – Yengeç – Aslan – Aslan – Aslan – Kova
Irak 07/14/1958 – Yengeç – İkizler – Aslan – İkizler – Koç – Terazi – Yay
İzlanda 06/17/1944 – İkizler – Boğa – İkizler – İkizler – Aslan – Aslan – İkizler
İran 02/11/1979 – Kova – Aslan – Kova – Oğlak – Kova – Aslan – Başak
İngiltere 01/01/1801 – Oğlak – Yengeç – Yay – Kova – Boğa – Aslan – Aslan
İrlanda 04/18/1949 – Koç – Oğlak – Boğa – Koç – Koç – Kova – Aslan
İsrail 05/14/1948 – Boğa – Aslan – İkizler – Yengeç – Aslan – Yay – Aslan
İtalya 06/10/1946 – İkizler – Akrep – Yengeç – Yengeç – Aslan – Terazi – Yengeç
İsveç 06/06/1809 – İkizler – Koç – Yengeç – Boğa – Terazi – Koç – Akrep
İsviçre 09/12/1848 – Başak – Balık – Başak – Terazi – Terazi – Aslan – Balık
İspanya 04/01/1939 – Koç – Başak – Koç – Balık – Oğlak – Balık – Koç
Jamaika 08/06/1962 – Aslan – Terazi – Aslan – Başak – İkizler – Balık – Kova
Japonya 02/11/1889 – Kova – İkizler – Balık – Koç – Balık – Oğlak – Aslan
Ülke – Kuruluş Tarihi – Güneş – Ay – Merkür – Venüs – Mars – Jupiter – Saturn
Kazakistan 12/16/1991 – Yay – Koç – Yay – Akrep – Yay – Başak – Kova
Kenya 12/12/1963 – Yay – Akrep – Oğlak – Oğlak – Oğlak – Koç – Kova
Kore (Kuzey) 09/09/1948 – Başak – Akrep – Terazi – Aslan – Akrep – Yay – Aslan
Kore (Güney) 08/15/1948 – Aslan – Oğlak – Aslan – Yengeç – Terazi – Yay – Aslan
Kosova 02/17/2008 – Kova – Yengeç – Kova – Oğlak – İkizler – Oğlak – Başak
Kırgızistan 08/31/1991 – Başak – Boğa – Aslan – Aslan – Başak – Terazi – Kova
Kuveyt 06/19/1961 – İkizler – Aslan – Yengeç – Boğa – Aslan – Kova – Oğlak
Kamboçya 04/17/1975 – Koç – İkizler – Koç – İkizler – Balık – Koç – Yengeç
Kamerun 01/01/1960 – Oğlak – Kova – Yay – Akrep – Yay – Yay – Oğlak
Kanada 07/01/1867 – Yengeç – İkizler/Yengeç – Aslan – İkizler – Başak – Balık – Akrep
Kolombiya 08/07/1819 – Aslan – Balık – Başak – Yengeç – İkizler – Kova – Koç
Komor 07/06/1975 – Yengeç – İkizler – İkizler – Aslan – Boğa – Koç – Yengeç
Kongo 08/15/1960 – Aslan – İkizler – Aslan – Başak – İkizler – Yay – Oğlak
Katar 09/01/1971 – Başak – Oğlak – Aslan – Başak – Kova – Akrep – İkizler
Kostarika 01/21/1847 – Kova – Balık – Kova – Kova – Yay – İkizler – Kova
Küba 01/01/1959 – Oğlak – Başak – Yay – Oğlak – Boğa – Akrep – Yay
Kıbrıs 08/16/1960 – Aslan – İkizler – Aslan – Başak – İkizler – Yay – Oğlak
KKTC 11/15/1983 – Akrep – Balık – Yay – Terazi – Başak – Yay – Akrep
Laos 12/03/1975 – Yay – Yay – Yay – Terazi – İkizler – Koç – Aslan
Latvia 09/06/1991 – Başak – Aslan – Aslan – Aslan – Terazi – Aslan – Kova
Lübnan 11/26/1941 – Yay – Balık – Akrep – Oğlak – Koç – İkizler – Boğa
Libya 12/24/1951 – Oğlak – Terazi – Yay – Akrep – Terazi – Koç – Terazi
Liechenstein 01/23/1717 – Kova – İkizler – Kova – Yay – Akrep – İkizler – Terazi
Litvanya 03/11/1990 – Balık – Başak – Balık – Kova – Kova – Başak – Başak
Lüxemburg 04/19/1839 – Koç – Yengeç – Boğa – Boğa – Başak – Terazi – Yay
Makedonya 09/08/1991 – Başak – Başak – Aslan – Aslan – Terazi – Aslan – Kova
Madagaskar 06/27/1960 – Yengeç – Aslan – Yengeç – Yengeç – Boğa – Yay – Oğlak
Malawi 07/06/1964 – Yengeç – Boğa – Yengeç – İkizler – İkizler – Boğa – Balık
Malezya 09/16/1963 – Başak – Aslan – Terazi – Başak – Akrep – Koç – Kova
Maldivler 07/26/1965 – Aslan – İkizler – Aslan – Başak – Terazi – İkizler – Balık
Mali 09/22/1960 – Başak – Terazi – Terazi – Terazi – Yengeç – Yay – Oğlak
Malta 09/21/1964 – Başak – Balık – Başak – Aslan – Aslan – Boğa – Kova
Moritanya 11/28/1960 – Yay – Koç – Akrep – Oğlak – Yengeç – Oğlak – Oğlak
Macaristan 08/18/1949 – Aslan – İkizler – Başak – Başak – Yengeç – Oğlak – Başak
Mauritius 03/12/1968 – Balık – Aslan – Kova – Kova – Koç – Aslan – Koç
Mexico 08/24/1821 – Başak – Yengeç – Aslan – Başak – Yengeç – Boğa – Koç
Moldavya 08/27/1991 – Başak – Koç – Aslan – Aslan – Başak – Aslan – Kova
Monako 02/21/1861 – Balık – Yengeç – Balık – Kova – Boğa – Aslan – Başak
Mısır 06/18/1953 – İkizler – Başak – Yengeç – Aslan – Yengeç – İkizler – Terazi
Moğolistan 11/26/1924 – Yay – Akrep – Yay – Terazi – Balık – Yay – Akrep
Mozambik 06/26/1975 – Yengeç – Oğlak – İkizler – Aslan – Koç – Koç – Yengeç
Ülke – Kuruluş Tarihi – Güneş – Ay – Merkür – Venüs – Mars – Jupiter – Saturn
Namibia 03/21/1990 – Koç – Oğlak – Koç – Kova – Kova – Yengeç – Oğlak
Nauru 01/31/1968 – Kova – Kova – Kova – Oğlak – Balık – Başak – Koç
Nepal 02/18/1951 – Kova – Yengeç – Kova – Balık – Balık – Balık – Terazi
Nikaragua 09/28/1821 – Terazi – Akrep – Terazi – Akrep – Aslan – Koç – Koç
Nijerya 08/03/1960 – Aslan – Yay – Yengeç – Aslan – İkizler – Yay – Oğlak
Norveç 06/07/1905 – İkizler – Aslan – Boğa – Boğa – Akrep – Boğa – Balık
Orta Afrika Cumhuriyeti 08/13/1960 – Aslan – Boğa – Aslan – Başak – İkizler – Yay – Oğlak
Özbekistan 08/31/1991 – Başak – İkizler – Aslan – Aslan – Başak/Terazi – Aslan – Kova
Pakistan 08/15/1947 – Aslan – Yengeç – Aslan – Aslan – Yengeç – Akrep – Aslan
Panama 11/03/1903 – Akrep – Koç – Terazi – Başak – Oğlak – Balık – Kova
Papua Yeni Gine 09/16/1975 – Başak – Oğlak – Terazi – Aslan – İkizler – Koç – Yengeç
Paraguay 05/14/1811 – Boğa – Kova – İkizler – Koç – Yay – İkizler – Yay
Peru 07/28/1821 – Aslan – Aslan – Aslan – Aslan – İkizler – Koç – Koç
Polonya 01/19/1947 – Oğlak – Yay – Oğlak – Yay – Oğlak – Akrep – Aslan
Portekiz 10/05/1910 – Terazi – Akrep – Başak – Başak – Terazi – Terazi – Boğa
Romanya 12/30/1947 – Oğlak – Aslan – Oğlak – Kova – Başak – Yay – Aslan
Rusya 12/25/1991 – Oğlak – Başak – Yay – Akrep – Yay – Başak – Kova
Suudi Arabistan 09/23/1932 – Terazi – Yengeç – Başak – Aslan – Aslan – Başak – Oğlak
Senegal 08/20/1960 – Aslan – Aslan – Aslan – Başak – İkizler – Yay – Oğlak
Sırbistan 06/05/2006 – İkizler – Başak – Yengeç – Boğa – Aslan – Akrep – Aslan
Ülke – Kuruluş Tarihi – Güneş – Ay – Merkür – Venüs – Mars – Jupiter – Saturn
Sierra Aslanne 04/27/1961 – Boğa – Başak – Boğa – Koç – Yengeç – Kova – Oğlak
Singapur 08/09/1965 – Aslan – Oğlak – Aslan – Başak – Terazi – İkizler – Balık
Slovakya 01/01/1993 – Oğlak – Koç – Yay – Kova – Yengeç – Terazi – Kova
Slovenya 06/25/1991 – Yengeç – Yay – Yengeç – Aslan – Aslan – Aslan – Kova
Solomon Adaları 07/07/1978 – Yengeç – Yengeç – Aslan – Aslan – Başak – Yengeç – Aslan
Somali 07/01/1960 – Yengeç – Başak – Yengeç – Yengeç – Boğa – Yay – Oğlak
Sri Lanka 02/04/1948 – Kova – Yay – Balık – Balık – Başak – Yay – Aslan
Sudan 01/01/1956 – Oğlak – Aslan – Kova – Oğlak – Akrep – Başak – Akrep
Surinam 11/25/1975 – Yay – Aslan – Yay – Terazi – Yengeç – Koç – Aslan
Suriye 09/29/1961 – Terazi – İkizler – Akrep – Başak – Terazi – Oğlak – Oğlak
Şili 09/18/1810 – Başak – Ikizler – Terazi – Akrep – Aslan – İkizler – Yay
Şeyseller 06/29/1976 – Yengeç – Yengeç – İkizler – Yengeç – Aslan – Boğa – Aslan
Tayvan 03/01/1950 – Balık – Yengeç – Kova – Balık – Terazi – Kova – Başak
Tacikistan 09/09/1991 – Başak – Terazi – Aslan – Aslan – Terazi – Başak – Kova
Türkmenistan 10/27/1991 – Akrep – İkizler – Akrep – Başak – Başak – Başak – Kova
Tanzanya 04/26/1964 – Boğa – Terazi – Boğa – İkizler – Koç – Boğa – Balık
Tayland 06/24/1932 – Yengeç – Balık – Yengeç – Yengeç – İkizler – Aslan – Kova
Togo 04/27/1960 – Boğa – Boğa – Koç – Koç – Balık – Oğlak – Oğlak
Tonga 06/04/1970 – İkizler – İkizler – Boğa – Yengeç – Yengeç – Terazi – Boğa
Trinidad & Tobago 08/31/1962 – Başak – Başak – Terazi – Terazi – Yengeç – Balık – Kova
Tunus 07/25/1957 – Aslan – Yengeç – Aslan – Aslan – Aslan – Başak – Yay
Ülke – Kuruluş Tarihi – Güneş – Ay – Merkür – Venüs – Mars – Jupiter – Saturn
Türkiye 10/29/1923 – Akrep – İkizler – Terazi – Akrep – Terazi – Akrep – Terazi
Tuvalu 09/30/1978 – Terazi – Başak – Terazi – Akrep – Akrep – Aslan – Başak
Uganda 10/09/1962 – Terazi – Kova – Terazi – Akrep – Yengeç – Balık – Kova
Ukrayna 08/24/1991 – Başak – Kova – Aslan – Aslan – Başak – Aslan – Kova
Uruguay 08/25/1825 – Başak – Oğlak – Başak – Yengeç – Aslan – Aslan – İkizler
Ürdün 05/25/1946 – İkizler – Balık – Boğa – Yengeç – Aslan – Terazi – Yengeç
Vatikan 02/11/1929 – Kova – Balık – Kova – Koç – İkizler – Boğa – Yay
Venezuela 12/08/1829 – Yay – Boğa – Yay – Kova – Akrep – Yay – Aslan
Vietnam 07/02/1976 – Yengeç – Başak – İkizler – Yengeç – Aslan – Boğa – Aslan
Yeni Zelanda 06/30/1852 – Yengeç – Yay – Yengeç – Aslan – Başak – Akrep – Boğa
Yugoslavya 01/31/1946 – Kova – Oğlak – Kova – Kova – Yengeç – Terazi – Yengeç
Yunanistan 02/03/1830 – Kova – İkizler – Kova – Balık – Yay – Oğlak – Aslan
Yukarı Volta 08/05/1960 – Aslan – Oğlak – Yengeç – Aslan – İkizler – Yay – Oğlak
Zaire 06/30/1960 – Yengeç – Başak – Yengeç – Yengeç – Boğa – Yay – Oğlak
Zambia 10/24/1964 – Akrep – İkizler – Akrep – Başak – Aslan – Boğa – Kova
Zimbabwe 04/18/1980 – Koç – İkizler – Koç – İkizler – Aslan – Başak – Başak
05-11-2017 01:37 AM
 Alıntı Yaparak Cevapla
dilek8855 Dışarıda
Jupiter Vip
*****
Jupiter Vip

Mesajlar: 352
Üyelik Tarihi: Aug 2014

Rep Puanı: 31

Mesaj: #5
RE: Astrokartografi ( İkamet Astrolojisi)
gece gece Angara sevdam depreşince aklıma Ankaramın haritasına bakmak geldi :D

resmi olarak 16 şubat 1924te kurulmuş veeee koçtaki venüsü bnm marsımla kavuşum. ben boşuna aşık olmamışım bu şehireee gülücük

[Resim: ZF4jZmbkAwNlZGxlAQR2ZwLjZQNjZGNjZQNjZQN5ZwZmZj.png]




birde aklıma nerden estiyse yine şu nerdeyse 30 yıldır belediye başkanlığı yapan melih gökçek geldi oda 20 ekim 1948 doğumluymuş :D
onunda haritası şu..

[Resim: ZF4jZmcOn0cEAmV2ITD0rxHjZQNjZQNjZQNj.png]

adam Ankaranın gadının üstünde resmen satürnüyle oturmuş. kendi akrep gadıda Ankaranın satürnüyle kavuşmuş. ölene kadar gitmez bu adam gülücük)


gece gece ibretlik tespitlerim sona ermiştir gülücük)
06-21-2017 01:19 AM
 Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »



Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir